PRIVACYRECHT

ARTIKELEN & BLOGS

ARTIKELEN

De privacy van de uiteindelijke belanghebbende

Auteur:

Ellen Timmer

 

Kantoor: 

Pellicaan Advocaten

Raad van discipline Amsterdam 11/01/2019, 18-561/A/A, 18-562/A/A, 18-563/A/A, 18-564/A/A, 18-565/A/A en 18-566/A/A

Auteur:

Koen Konings

 

Kantoor: 

Nord Advocaten

De AVG: hoe heet wordt de soep gegeten?

Auteurs:

Philip Nabben
Elisa Post Uiterweer

 

Kantoor: 

Bronsgeest Deur Advocaten N.V.

 Uniforme juridische begripsvorming bij omgang met gezondheidsgegevens

Auteur:

Peter Kits

 

Kantoor: 

Deloitte

Indicaties en contra-indicaties voor misbruik van de Wob en de AVG

Auteur:

Caroline Raat

 

Kantoor: 

Recht en Raat onderzoek opleiding en advies

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdtediscussies

Auteur:

Willemien Kastelein

 

Kantoor: 

Nysingh advocaten-notarissen

Opinie EDPB over de (speciale?) verhouding tussen de e-Privacyrichtlijn en de AVG

Auteur:

Martijn Poulus

 

Kantoor: 

Ploum

BLOGS

Leergang Mergers & Acquisitions 2020

Persoonsgegevens- verwerker of verantwoordelijke? Niet zo eenvoudig als het lijkt

Auteur:

Marloes Koppelaars-Stubbe

 

Kantoor: 

Ploum

AVG: aandachtspunten voor scholen

Auteur:

Karen Knook

 

Kantoor: 

BANNING

Google moet gegevens arts uit zoekresultaten in verband met beslissing tuchtcollege verwijderen!

Auteur:

Yvonne Nijhuis

 

Kantoor: 

Kienhuis Hoving

Verwijderen onwettige berichten provider: notice and stay down

Auteur:

Lex Keukens
Leila van der Pal

 

Kantoor: 

TK advocaten notarissen

Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen: het hoger beroep

Auteur:

Maarten van Nijendaal

Carola van Andel

 

Kantoor: 

Nysingh advocaten & notarissen

Betaling onderzoekskosten na inbreuk op privacy van collega

Auteur:

Karen Knook

 

Kantoor: 

BANNING

Wat zegt de AVG over wifi-tracking?

Auteur:

Deniz Kilic

 

Kantoor: 

Privacy Company

Wifi-tracking, hoe kan het privacyvriendelijker?

Auteur:

Deniz Kilic

 

Kantoor: 

Privacy Company

CPDP2019 Meldplicht datalekken – Waar zijn ze goed voor?

Auteur:

Anouk Visser

 

Kantoor: 

Privacy Company

Misverstand over de gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming

Auteur:

Cora Arts

 

Kantoor: 

Privacy Company

Is het verbod van cookiemuren door de Autoriteit Persoonsgegevens terecht?

Auteur:

Lora Mourcous

 

Kantoor: 

SOLV Advocaten

Criminaliteit en privacy: hoe kan het samen?

Auteur:

Sterre Riewald

 

Kantoor: 

Privacy Company

De organisatorische kant van Privacy by Design

Auteur:

Arnold Roosendaal

 

Kantoor: 

Privacy Company

Privacyaspecten bij softwaregebruik en softwareontwikkeling

Auteur:

Maaike van Santvoort

 

Kantoor: 

MannaertsAppels Advocaten

Rechterlijke AVG-uitspraken

Auteur:

Nina Witt

 

Kantoor: 

Ploum

Vijf manieren om je gegevens te beschermen na een harde Brexit

Auteur:

Sjoera Nas

 

Kantoor: 

Privacy Company

DPIA’s in de praktijk: 5 belangrijke tips

Auteur:

Arnold Roosendaal

 

Kantoor: 

Privacy Company

De functionaris voor gegevensbescherming: What’s in a name?

Auteur:

Aaf Stuijt

 

Kantoor: 

Privacy Company

Japan en het adequaatheidsbesluit

Auteur:

Cora Arts

 

Kantoor: 

Privacy Company

Kantonrechter kent schadevergoeding toe wegens datalek door UWV

Auteur:

Faiza Sakkour

 

Kantoor: 

FS Legal

Immateriële schadevergoeding voor werknemer wegens schending AVG

Auteur:

Nina Orlić

 

Kantoor: 

Loyens & Loeff

DPIA delen?

Auteur:

Sterre Riewald

 

Kantoor: 

Privacy Company

Eén grondslag ‘to rule them all’. Of toch niet?

Auteur:

Jorden Bailey

 

Kantoor: 

ICTRecht

Curator mag na schifting de mailboxen van voormalige bestuurders inzien

Auteur:

Henk-Jan Ligtenberg

 

Kantoor: 

Wille Donker advocaten

De AVG en de WWFT: een administratief spanningsveld?

Auteur:

Ramon Steenbergen

 

Kantoor: 

Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

Rechter geeft de Autoriteit Persoonsgegevens gelijk: geen privacyschending door NS

Auteur:

Floortje Eijdems

 

Kantoor: 

Banning