TOP 3 PER RECHTSGEBIED*

*in willekeurige volgorde

ARBEIDSRECHT

Het OR-adviesrecht bij een bestuurdersontslag na Eneco: (on) afwendbaar

Auteur: Steven Sterk

Kantoor: Van Doorne

Annotatie: Rechtbank Overijssel
12-03-2019, 7484256/EJ VERZ 19-27

Auteurs: Karen Maessen &
Dennis Schwartz

Kantoor: De Voort Advocaten

Slapende dienstverbanden wakker geschud door de compensatieregeling?

Auteur: Pascal Besselink

Kantoor: DAS

ARBEIDSRECHT

Matiging boete bij schending concurrentiebeding?
Auteur: Daniel Burgers

Kantoor: Legal8 Advocatuur en Bedrijfsjuristen

Zwanger en sollicitatie afgewezen
Auteur: Faiza Sakkour

Kantoor: FS Legal Juridisch adviesbureau

Verbetertraject disfunctionerende werknemer | Hoe ga je daar als werkgever mee om?
Auteurs: Barbara Koolen & Maud Saes

Kantoor: Goorts + Coppens Advocaten

BOEK 5, BOEK 6 & AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Prejudiciële vragen én antwoorden over de reikwijdte van art. 6:265 BW (ontbinding)

Auteur: Kirsten Maes
Kantoor:  Van Benthem & Keulen N.V.

Proportionele aansprakelijkheid voor beroepsziekte.
Auteur: Yoni Bosschaart

Kantoor:  Aantjes Zevenberg Advocaten

Het retentierecht met derdenwerking: hoe ver kan het gaan?
Auteur: Jolijn Geven

Kantoor: Van Iersel Luchtman Advocaten

BOEK 5, BOEK 6 & AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Uitspraak hof over prognoses niet in lijn met beoogde Wet franchise

Auteurs: Shaghayegh Molawi
& Herman Knotter

Kantoor: LXA The Law Firm

Airbnb
Auteur: Yvonne van Ballegooijen

Kantoor: RST advocaten

Rechter veroordeelt Liander tot aanbieden transportcapaciteit ondanks verweer tot gebrek aan capaciteit
Auteur: 
Simone Pipping
Kantoor:  Dorhout Advocaten

BOUWRECHT & AANBESTEDINGSRECHT

Waarom ook huurovereenkomsten aanbestedingsplichtig kunnen zijn
Auteurs: Arnold Gelderman
& Laurens Vermeulen

Kantoor: Kienhuis Hoving

Energietransitie en kantoorvastgoed: waar staan we op dit moment?
Auteurs: Jaap Lameijer &
Ernst Haverkamp

Kantoor: DLA Piper

Geen inschrijving, geen procesbelang?
Auteur: Elise Zeelenberg
Kantoor: Hekkelman advocaten notarissen

BOUWRECHT & AANBESTEDINGSRECHT

Te hoge taxatie: taxateur aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade?
Auteur: Michael Stork

Kantoor: Schenkeveld advocaten

Belangrijke aanbestedingsrechtelijke vraagstukken helder uiteengezet
Auteur: Walter Engelhart

Kantoor: Van Benthem & Keulen

Back-to-back contracteren op basis van de UAV-GC
Auteur: 
Marianne ten Feld-Sprik

Kantoor: Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

BESTUURSRECHT

De omgevingswet, had de vastgoedpraktijk daarom gevraagd
Auteur: 
Arjen de Snoo

Kantoor: DLA Piper

Annotatie: Raad van State 27-02-2019: B&W Almelo heeft opnieuw ten onrechte de documenten over het proces omtrent verlening van een omgevingsvergunning geweigerd openbaar te maken
Auteurs: Sanne Schipper
& Sophie Groeneveld

Kantoor: AKD

Annotatie: Raad van State 27-03-2019
Auteur: Jolande Thoonen

Kantoor: Thoonen Juridisch Advies

BESTUURSRECHT

Staat wint hoger beroep over schonere lucht in milieuzaak
Auteur: Dominique de Haas

Kantoor: Wieringa Advocaten

Gemeente mag leeftijdsgrens 21 jaar in APV opnemen
Auteurs: Mariëtta Buitenhuis
& Burcu Özdemir

Kantoor: AKD

Belang uitvoering archeologische werkzaamheden weegt zwaarder dan eigendomsrecht
Auteur: Sharon Aaldering

Kantoor: Nysingh advocaten-notarissen

BREXIT

Wat betekent een harde Brexit
voor u?

Auteur: Dineke van Dal

Kantoor: Van Iersel Luchtman Advocaten

De Brexit: een grote uitdaging
voor HR

Auteur: Margot Verhoeven

Kantoor:  Blue Legal advocaten & adviseurs

De Brexit en de AVG: mogen persoonsgegevens nog in het VK worden verwerkt
Auteur: Simone Dirven

Kantoor:  Kessels Advocaten

ERFRECHT & PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Rekening en verantwoording bij een verdwenen erfenis
Auteur: Martine Stut

Kantoor: Uiteen kantoor voor familie en erfrecht

Geen analoge toepassing artikel 1:87 BW bij samenlevers
Auteur: Amé Derks
Kantoor: Derks Advocaten Adviseurs

De uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 2019 in perspectief geplaatst: wat zijn de consequenties voor de rechtspraktijk?
Auteur: Eva de Jong
& Caroliene Mellema

Kantoor: SmeetsGijbels Amsterdam

ERFRECHT & PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Help, kan ik straks mijn partneralimentatie niet meer aftrekken?

Auteur: Geeske van Campen

Kantoor: Forward advocaten

Tot de dood ons scheidt…

Auteur: Margot Kleijnen

Kantoor: BANNING

Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn

Auteur: Anne  van der Steen

Kantoor: BG Legal

HUURRECHT

Prejudiciële vragen: meer bescherming voor een huurder bij schendingen van de huurovereenkomst betreffende sociale woonruimte?
Auteur: Marjolein Scheeper
Kantoor: Hielkema & Co

Annotatie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 04-12-2018
Auteur: Mirjam Hinskens-van Neck

Kantoor: DLA Piper Nederland N.V.

Ontruimingsbescherming; wat is dat
ook al weer?

Auteur: Lidewij van Egteren
& Jorieke van Strijen

Kantoor: NautaDutilh & Habraken Rutten

HUURRECHT

Wetsvoorstel wijziging winkeltijdenwet: kan verhuurder huurder openingstijden opleggen en afdwingen?
Auteur: Elisabeth Sneeuw

Kantoor: Wijn & Stael Advocaten

Huurovereenkomst woonruimte: Verhuurder mag aspirant-huurder weigeren bij huurachterstand
Auteur: Vera Hartkamp

Kantoor: Tomlow Advocaten

De kennisgeving einde huur bij kortlopende huurovereenkomsten voor woonruimte: mag het ook een dagje eerder of later?
Auteur: Stephan Kloosterman

Kantoor: Labré advocaten

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Het(dwang)akkoord bij weigerende overheidsinstanties in verband met niet te goeder trouw ontstane schulden
Auteur: Sabine Jansen
Kantoor: Van Diepen van der Kroef Advocaten

Annotatie: Rechtbank Overijssel
14-11-2018

Auteur: Maartje van der Beek

Kantoor: Bais Legal

Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
Auteur: Frank ‘t Hart

Kantoor: Hart Advocaten

ONDERNEMINGSRECHT & INSOLVENTIERECHT

Dutch proposal on statutory cooling-off period
Auteur: Denise Ozmis
& Rebecca Kuijpers
Kantoor: Baker McKenzie

Kan bovenmatige bemoeizucht van ouders langs het voetbalveld leiden tot opzegging lidmaatschap van het kind bij de voetbalclub?
Auteur: Ron Crombaghs
Kantoor: Rutten & Welling ondernemende advocaten

‘In principe’ goed geschreven, maar niet goed gelezen
Auteur: Peggie van Vugt
Kantoor: Holla advocaten

PRIVACYRECHT

Raad van discipline Amsterdam 11/01/2019, 18-561/A/A, 18-562/A/A, 18-563/A/A, 18-564/A/A, 18-565/A/A en 18-566/A/A
Auteur: Koen Konings

Kantoor: Nord Advocaten

Opinie EDPB over de (speciale?) verhouding tussen de e-Privacyrichtlijn en de AVG
Auteur: Martijn Poulus

Kantoor: Ploum

De privacy van de uiteindelijke belanghebbende
Auteur: Ellen Timmer

Kantoor: Pellicaan Advocaten

PRIVACYRECHT

De AVG en de WWFT: een administratief spanningsveld?
Auteur: Ramon Steenbergen

Kantoor: Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen

Rechter geeft de Autoriteit Persoonsgegevens gelijk: geen privacyschending door NS
Auteur: Floortje Eijdems

Kantoor: Banning

Kantonrechter kent schadevergoeding toe wegens datalek door UWV
Auteur: Faiza Sakkour

Kantoor: FS Legal

STRAFRECHT

Alle reden tot twijfel
Auteurs: Mariëlle Boezelman
& Judith de Boer
Kantoor: Hertoghs advocaten

Contact tussen ouder(s) en kind(eren) tijdens ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Auteur: Justin Kötter

Kantoor: van Essen Advocaten

Is mediation in fiscale strafzaken een optie?
Auteur: Marloes Lammers

Kantoor: Jaeger Advocaten Belastingkundigen