STRAFRECHT

ARTIKELEN & BLOGS

ARTIKELEN & BLOGS

Studiereis Strafrecht

Oxford 7 en 8 april 2020

Alle reden tot twijfel

Auteurs:

Mariëlle Boezelman

Judith de Boer

 

Kantoor: 

Hertoghs advocaten

De kunsthandel is de nieuwe poortwachter tegen witwassen

Auteur:

Bas Martens

 

Kantoor: 

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation

De ‘Winschoter zedenzaak’ en de onderzoeksplicht naar minderjarigheid

Auteur:

Iris Djordjevic

 

Kantoor: 

De Haan Advocaten & Notarissen

Contact tussen ouder(s) en kind(eren) tijdens ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Auteur:

Justin Kötter

 

Kantoor: 

van Essen Advocaten

Alert | Vanaf 2019 gewijzigde regels voor meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auteurs:

Simone de Brouwer

 

Kantoor: 

Nysingh advocaten & notarissen

Officier van justitie mag niet altijd een Europees arrestatiebevel uitvaardigen

Auteur:

Ben Polman

 

Kantoor: 

Cleerdin & Hamer Advocaten

Is mediation in fiscale strafzaken een optie?

Auteur:

Marloes Lammers

 

Kantoor: 

Jaeger Advocaten Belastingkundigen

Videoconferentie = surrogaat

Auteurs:

Alrik de Haas
Mehmet Özsüren

 

Kantoor: 

OMVR Advocaten

Mag politie microfoon op lichaam verdachte plakken om af te luisteren?

Auteur:

Max den Blanken

 

Kantoor: 

Cleerdin & Hamer Advocaten

De zorgplicht van de Staat: doorwerking naar de strafrecht- en letselschadepraktijk

Auteur:

Geert-Jan Knoops

 

Kantoor: 

Knoops’advocaten