ERFRECHT & PERSONEN- EN FAMILIERECHT

ARTIKELEN

Actualiteiten Alimentatierecht

20 december 2019

Pensioenverevening: is de in het buitenland opgebouwde pensioenvoorziening aan te merken als ‘buitenlandse pensioenregelingen’

Auteur:

Karlijn Hageraats-Bouwens

 

Kantoor: 

Van Benthem & Keulen

Rekening en verantwoording bij een verdwenen erfenis

Auteur:

Martine Stut

 

Kantoor: 

Uiteen kantoor voor familie en erfrecht

Kroniek jeugdrecht

Auteur:

Ivo Pieters

 

Kantoor: 

Groenendijk & Kloppenburg advocaten

Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen. Civiel en fiscaal

Auteurs:

Ronald Brinkman
Wouter Burgerhart

 

Kantoor: 

Rijksuniversiteit Groningen,
SBS

Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019

Auteur:

Diny Louwen

 

Kantoor: 

Hanssen Spronk Familierecht

Een klacht, een zucht en dan…de Raad van tucht

Auteur:

Ivo Pieters

 

Kantoor: 

Groenendijk & Kloppenburg advocaten

Annotatie: Raad van State 04-04-2019

Auteur:

Jo-Anne Nijland

 

Kantoor: 

Prakken d’Oliveira

Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019

Auteur:

Franky Menso

 

Kantoor: 

Advocatenkantoor Appelman

Annotatie: Hoge Raad 05-04-2019

Auteur:

Renske Vullings

 

Kantoor: 

Van Nuenen Verger en Vullings Advocaten

De dagelijkse draagmoederschapspraktijk door de ogen van een advocaat

Auteur:

Jo-an van der Tol

 

Kantoor: 

Fam. Advocaten

Het notarisbegrip in artikel 4:109 lid
2 BW

Auteur:

Nathalie Bauduin

 

Kantoor: 

FBN Juristen

Fideicommissaire schulden uit giften en uiterste wilsbeschikkingen

Auteur:

Ronald Brinkman

 

Kantoor: 

Rijksuniversiteit Groningen

Kroniek Jurisprudentie Gezag en omvang

Auteur:

Ivo Pieters

 

Kantoor: 

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten

Het aangenomen initiatiefvoorstel Wet herziening partneralimentatie: veronderstellingen en empirie

Auteur:

Bregje Dijksterhuis

 

Kantoor: 

Dijksterhuis Onderzoek & Advies

Het eigenwoningverleden: een (on)oplosbaar probleem?

Auteur:

Leonie Stokkel

 

Kantoor: 

Olenz Notarissen

Geen analoge toepassing artikel 1:87 BW bij samenlevers

Auteur:

Amé Derks

 

Kantoor: 

Derks Advocaten Adviseurs

De uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 2019 in perspectief geplaatst: wat zijn de consequenties voor de rechtspraktijk?

Auteur:

Eva de Jong

Caroliene Mellema


Kantoor: 

SmeetsGijbels Amsterdam